Chi tiết : Danh mục 11.949 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh năm 2016 thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên