Đi với Đoàn gồm có 22 đoàn viên các chi đoàn trong Bệnh viện và 06 Đoàn viên công đoàn Ngân Hàng phát triển Nông nghiệp nông thôn dưới sự chỉ huy của Ông Nguyễn Đình Nghiệp phó chủ tịch Công đoàn đơn vị. Trong 02 ngày đoàn đã có các hoạt động tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với các mạng các thời kỳ: Khám, cấp thuốc cho 212 người thuộc diện chính sách của Nhà nước với trị gía tiền là 15 triệu đồng; Giao lưu thi đấu cầu lông và văn nghệ tối ngày 20/7 . Đợt khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí của Đoàn thanh niên hai cơ quan đã kết thúc thắng lợi với ý nghĩa sâu sắc nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013 tai công đồng các dân tộc vùng ATK căn cứ địa Thủ đô gió ngàn của cách mạng Việt Nam. Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:


Đoàn khám chữa bệnh tại Trạm xá xã Định Biên, Định  hóa, Thái Nguyên