Tư vấn về HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Ê Ban Y Dẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II; bà Cao Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắc Lắc; lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Xuân cùng các Già làng, Trưởng buôn, người có uy tín với cộng đồng của các thôn, buôn thuộc xã Hòa Xuân.

Sau lời khai mạc của ông Ê Ban Y Dẫn Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Hội nghị được nghe báo cáo về tình hình dịch HIV/AIDS của tỉnh Đắc Lắc, thành phố Buôn Ma Thuột cũng như xã Hòa Xuân; Báo cáo kết quả phòng, chống HIV/AIDS của Ban Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của xã Hòa Xuân và Nội dung mô hình thí điểm “Truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên” với những nội dung chủ yếu sau: xây dựng mô hình điểm truyền thông phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là dựa vào cộng đồng trong thôn, buôn  đạt được hiệu quả và phù hợp với đồng bào dân tộc Tây Nguyên để làm bài học kinh nghiệm nhân rộng ra các địa bàn trong vùng. Thời gian thực hiện trong hai năm (2013 - 2014). Đối tượng can thiệp là người dân trong cộng đồng xã nói chung, tập trung vào người dân trong độ tuổi 15 - 49 và lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với những người dân bị lây nhiễm HIV/AIDS và có ‎ý thức tự phòng chống HIV/AIDS cũng như tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS.

Hội nghị được nghe phát biểu của đại diện các ban, ngành tuyến tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Hòa Xuân và các đại diện thôn, buôn. Ý kiến của các đại biểu đều thống nhất và cam kết triển khai mô hình điểm lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị mình để đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá cao kết quả phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Đắc Lắc nói chung và xã Hòa Xuân nói riêng, phân tích các nguy cơ lây nhiễm HIV của đồng bào dân tộc và đề xuất các giải pháp dự phòng, đề nghị Ban phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm xã Hòa Xuân triển khai mô hình điểm đạt kết quả tốt với sự hỗ trợ chuyên môn của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, thành phố; Vụ Địa phương II và Ban dân tộc tỉnh. Việc triển khai mô hình điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì là mô hình dựa vào cộng đồng, phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội của vùng đồng bào dân tộc, là hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư, có thể áp dụng triển khai mở rộng tại các địa phương khác cùng điều kiện trên toàn quốc.

Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết thêm, để ứng phó với tình hình dịch đang gia tăng tại các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc, Tây Nam, trong tháng 11 năm 2013, Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số với sự tham gia của 52 tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.