Chi tiết: Download tại đây:Thông báo kết quả xét tuyển 2020