Chi tiết:Thông báo: Thanh lý xe ô tô BKS: 20B-0973