VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Số/Ký hiệu 63/2012/NĐ-CP Đơn vị ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 2012-08-30 Ngày hiệu lực 2012-08-30
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Định dạng file docx Kích thước 26.80K
Tải về