Hoạt động chuyên môn
Đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong việc thực hiện nhiệm vụ Chỉ đạo tuyến “Đo và đọc kết quả đo chức năng hô hấp”
Đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong việc thực hiện nhiệm vụ Chỉ đạo tuyến “Đo và đọc kết quả đo chức năng hô hấp”

Thực hiện kế hoạch Chỉ đạo tuyến năm 2014, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật: “Đo và đọc kết quả đo chức năng hô hấp” cho các cán bộ y tế đến từ các Bệnh viện tuyến dưới trong khu vực.

Chi tiết

NGHIỆM THU 67 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện số lượng đề tài được nghiệm thu những năm sau cao hơn năm trước, đồng thời chất lượng các đề tài đã được nghiệm thu được triển khai ứng dụng có hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

Chi tiết

Tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng của bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Tập huấn phương pháp giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng của bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc ít người thông qua đào tạo tại Việt Nam" do tổ chức Pathfinder – Mỹ tài trợ. Từ 22 đến 24 tháng 3 năm 2013 tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã diễn ra khóa tập huấn "Phương pháp giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng tại Bệnh viện"

Chi tiết

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tập huấn chỉ đạo tuyến chuyên đề
Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tập huấn chỉ đạo tuyến chuyên đề "Các vấn đề về chăm sóc toàn diện và các mô hình chăm sóc" cho các đơn vị y tế tuyến dưới

Nhằm giúp cho các đơn vị y tế tuyến dưới nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và lựa chọn mô hình chăm sóc bệnh nhân phù hợp, chiều ngày 12/3/ 2013 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn chỉ đạo

Chi tiết