Kỹ thuật được hỗ trợ sau chuyển giao là cắt Amidal gây mê theo phương pháp ANCE. Dưới sự hướng dẫn, giám sát của kíp phẫu thuật Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên, nhóm cán bộ nhận chuyển giao kỹ thuật của cơ sở đã thực hiện thành công phẫu thuật cắt Amidail theo phương pháp ANCE cho 2 bệnh nhân. Thành công này một lần nữa khẳng định hiệu quả của Đề án 1816 trong việc hỗ trợ phát triển chuyên môn cho tuyến dưới, người dân được điều trị kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Một số hình ảnh tại buổi chuyển giao kỹ thuật: