Chi tiết: Danh mục 11.949 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh