Hòa chung trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, để thiết thực lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú của các Chi bộ trực thuộc vào Đảng.

Theo đó chiều ngày 29/01/2018, Đảng bộ Bệnh viện đã kết nạp hai quần chúng ưu tú của hai chi bộ trực thuộc Đảng bộ vào trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đây là đợt kết nạp Đảng đầu tiên trong năm 2018, các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự, vinh dự, tự hào lớn hơn là được tổ chức kết nạp nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng chính là những thành tích, kết quả của quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu lâu dài của các quần chúng và các chi bộ đảng trực thuộc.

Tới dự, phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Huy sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc và các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên và các quần chúng ưu tú của 02 chi bộ có đảng viên được kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang trọng, đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư Đảng ủy đã trao Quyết định kết nạp đảng, phân công và giao nhiệm vụ cho các chi bộ và đảng viên mới kết nạp trong dịp này. Đồng chí chỉ đạo, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới thực hiện nghiêm túc 4 lời thề trước Đảng; vừa làm nhiệm vụ khoa học kỹ thuật, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng giao gắn với những nhiệm vụ, việc làm cụ thể hàng ngày đã được thấm nhuần trong quá trình học tập – bồi dưỡng, nghiên cứu, phấn đấu để xứng đáng, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng như ngày hôm nay. Các đồng chí cần tiếp tục phát huy tinh thần phê và tự phê cao; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ, đảng viên; trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong từng lời nói, hành đồng, việc làm gắn với công tác khám chữa bệnh hàng ngày góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đ/c. Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bệnh viện phát biểu chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cho chi bộ và đảng viên mới

Thay mặt cho hai đảng viên mới, đồng chí Phan Thị Huyền Giang, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đứng trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xin hứa tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đảng bộ Bệnh viện tổ chức kết nạp đảng viên nhằm tiếp tục tăng cường thêm sức mạnh của Đảng về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có tài năng, trí tuệ, đồng thời phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên tiên tiến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Là thành tích thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bệnh viện.

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp Đảng viên mới

Đ/c. Lê Hùng Vương, UVBTV Đảng ủy Bệnh viện công bố quyết định kết nạp đảng viên

 

Đ/c. Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bệnh viện trao Quyết định kết nạp đảng cho 02 đ/c đảng viên mới

 

Đ/c. Phan Thị Huyền Giang thay mặt đảng viên mới phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

Các chi bộ tặng hoa, chúc mừng