Trân trọng kính mời quí đồng nghiệp tham dự Hội nghị khoa học thường niên hội Khớp học Thái Nguyên lần thứ V với chủ đề: "ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP TỪ DỮ LIỆU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG".

  • Thời gian: 13h30 đến 17h00, thứ 6 ngày 31/12/2021
  • Hình thức: Online trên nền tảng MSS team. 
  • Chương trình sẽ giới thiệu nhiều bài báo cáo hay, cập nhật, bổ ích về bệnh lý Cơ xương khớp và các chuyên ngành liên quan như: Dược lâm sàng, Tiêu hoá... được trình bày bởi các báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu trên cả nước về các lĩnh vực chuyên ngành trên

Rất mong các quý bác sĩ, dược sĩ và các bạn đồng nghiệp tích cực phổ biến và chia sẻ thông tin cho các đồng nghiệp tại các đơn vị quan tâm, theo dõi để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp! 
Link tham gia Hội thảo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmE3ODJjNTgtYTIzMC00YzkzLTk5ZWMtY2VlNjViMDYwYzBl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222eb49237-c8c6-4c83-af0c-40b529888575%22,%22Oid%22:%227b1f12b3-b459-4775-a2d7-dfefd79674c1%22%7D