Ngày 10/12, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. BSCKII . Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Thị Hương Lan, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ.

BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng vào giữ vững sự ổn định và phát triển của Bệnh viện

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Lê Thị Hương Lan, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bệnh viện đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Đảng ủy triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, các chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật, trọng tâm là Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 - 2025, đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương khoá XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TS. Lê Thị Hương Lan, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện báo tại Hội nghị

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên và của Bệnh viện, tuyên truyền các thành tựu phát triển khoa học kỹ thuật chuyên môn, nắm bắt dư luận xã hội, công tác khoa giáo được tổ chức thường xuyên liên tục gắn với thực hiện nhiệm vụ hàng Quý, hàng tháng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và lịch sử Đảng được chú trọng, quan tâm. Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bệnh viện đã tham mưu Đảng uỷ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng trung tâm ICU Long An... Những thành tựu đạt được của Bệnh viện trong năm 2021 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ban Tuyên giáo, góp phần quan trọng vào giữ vững sự ổn định và phát triển của Bệnh viện tạo sức mạnh trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Hội nghị cũng đã được nghe một số ý kiến của các đại biểu tham dự về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm vừa qua, trên cơ sở đó, Hội nghị có sự nhìn nhận, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, để qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa trong năm 2021.

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Ban Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua, năm 2021 là năm đầy ắp những sự kiện và nhiều thành tích, dấu ấn của Bệnh viện, là năm chứng kiến dịch bệnh COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng nặng nề tới hầu hết các mặt của đời sống kinh tế - xã hội của cả nước, Bệnh viện đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức đã đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Nhấn mạnh và định hướng về những nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bệnh viện trong thời gian tới, BSCKII. Hà Tiến Quang đề nghị, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bệnh viện cần phải đi sâu, đi sát hơn nữa, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong đảng viên, cán bộ viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, kịp thời tham mưu, triển khai tuyên truyền có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, các chính sách của Nhà nước, các quy định của pháp luật tới CBVC, đảng viên. Đặc biệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ kỉ niệm lớn trong năm, các hoạt động chính trị lớn của Bệnh viện, Tuyên truyền về biển đảo, thông tin đối ngoại... đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước, những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật, tình hình dịch bệnh và giải pháp “chung sống cùng dịch bệnh” an toàn, hiệu quả. Tăng cường các tin bài trên hệ thống thông tin đại chúng, đặc biệt tham gia viết tin, bài trên trang thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đổi mới trong tuyên truyền, tổ chức, triển khai cuộc vận động của Bộ Y tế tới cán bộ đảng viên trong toàn bệnh viện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và cuộc vận động “CBVC Bệnh viện thực hiện văn hóa ứng xử nơi công tác giai đoạn 2020 - 2025”.