SƠ KẾT BÁO CÁO ADR QUÝ I NĂM 2017

1. Tổng số báo cáo: 15 báo cáo.

2. Phân bố số báo cáo ADR theo tháng:

Nhận xét:

    - Số lượng báo cáo phân bố tương đối đều ở các tháng.

    - Số báo cáo ADR cao nhất trong tháng 2 với 6 với báo cáo, chiếm tỷ lệ 40 %.

3. Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng:

Nhận xét:  Trong 15 báo cáo ADR, có 5 báo cáo (chiếm 33,3%) ở mức độ nghiêm trọng, 10 báo cáo (chiếm 66,7%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4. Phân bố số báo cáo ADR theo khoa:

Nhận xét:

- 15 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa: Sản, Nội tiết - hô hấp, Ngoại TH-GM, LK-BVSK, Mắt, Thần kinh, Nhi CC, U bướu, Răng hàm mặt

- Số lượng báo cáo ADR ghi nhận được ở khoa Nhi CC nhiều nhất với 3 báo báo (chiếm 20%)

5. Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc:

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có báo cáo ADR nhiều nhất với 14 báo cáo (chiếm 93%). 01 báo cáo ADR về Methylprednisolon

6. Kháng sinh được báo cáo nhiều nhất:

Nhận xét:  Cefotaxime là thuốc được báo cáo ADR nhiều nhất với 7 báo cáo (chiếm 46,7%)