SƠ KẾT BÁO CÁO ADR QUÝ III NĂM 2016

1, Tổng số báo cáo: 15 báo cáo.

2, Phân bố số báo cáo ADR theo tháng:

Nhận xét:

- Số báo cáo ADR cao nhất trong tháng 8 với 7 với báo cáo, chiếm tỷ lệ 47%.

- Tháng 9 ghi nhận được ít báo cáo nhất với số lượng 3 báo cáo, chiếm tỷ lệ 20%.

3, Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng:

       

Nhận xét: Trong 15 báo cáo ADR, có 6 báo cáo (chiếm 40%) ở mức độ nghiêm trọng, 9 báo cáo (chiếm 60%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4, Phân bố số báo cáo ADR theo khoa:

Nhận xét:

- 15 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa: Sản, Chấn thương chỉnh hình, Cấp cứu, Mắt, Nội tiết-hô hấp.

- Số lượng báo cáo ADR ghi nhận được từ các khoa cũng phân bố không đều, tập trung chủ yếu từ khoa Sản (chiếm tỷ lệ 40%), khoa Chấn thương chỉnh hình (chiếm tỷ lệ 27%).

5, Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc:

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo ADR chiếm tỷ lệ 75%.

6, Kháng sinh được báo cáo nhiều nhất:

Nhận xét: Cefotaxime (các biệt dược:Cefotaxon, Taxibiotic) là thuốc được báo cáo nhiều nhất (chiếm tỷ lệ 20%)