SƠ KẾT BÁO CÁO ADR QUÝ II NĂM 2017

1. Tổng số báo cáo: 13 báo cáo.

2. Phân bố số báo cáo ADR theo tháng:

Nhận xét:

    - Số lượng báo cáo phân bố không đều ở các tháng.

    - Số báo cáo ADR cao nhất trong tháng 5 với 6 với báo cáo, chiếm tỷ lệ 46,1 %.

3. Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng:

Nhận xét:  Trong 15 báo cáo ADR, có 6 báo cáo (chiếm 46,1%) ở mức độ nghiêm trọng, 7 báo cáo (chiếm 53,9%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4. Phân bố số báo cáo ADR theo khoa:

Nhận xét:

- 13 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa: Sản, Nội tiết - hô hấp, Ngoại TH-GM, LK-BVSK, CTCH, Cơ xương khớp, GMHS, Ngoại TN, Nhi TH.

- Số lượng báo cáo ADR ghi nhận được ở khoa Ngoại TN nhiều nhất với 3 báo báo (chiếm 23,1%)

5. Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc:

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có báo cáo ADR nhiều nhất với 7 báo cáo (chiếm 53,9%)

6. Kháng sinh được báo cáo nhiều nhất:

Nhận xét: Cefotaxime là thuốc được báo cáo ADR nhiều nhất với 7 báo cáo (chiếm 53,9%)