SƠ KẾT BÁO CÁO ADR QUÝ IV NĂM 2016

 

1. Tổng số báo cáo: 13 báo cáo.

2. Phân bố số báo cáo ADR theo tháng:

Nhận xét:

 - Số báo cáo ADR cao nhất trong tháng 10 với 7 với báo cáo, chiếm tỷ lệ 53,8%.

 - Tháng 12 ghi nhận được ít báo cáo nhất với số lượng 2 báo cáo, chiếm tỷ lệ 15,4%.

 3. Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng:

Nhận xét:  Trong 13 báo cáo ADR, có 3 báo cáo (chiếm 23,1%) ở mức độ nghiêm trọng, 10 báo cáo (chiếm 76,9%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4. Phân bố số báo cáo ADR theo khoa:

Nhận xét:

- 13 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa: Sản, Chấn thương chỉnh hình, Khám bệnh theo yêu cầu, Nội tiết - hô hấp, Ngoại tiết niệu, Nội tim mach , Gây mê hồi sức.

- Số lượng báo cáo ADR ghi nhận được từ các khoa cũng phân bố không đều, tập trung chủ yếu từ khoa Sản và khoa Nội tiết – Hô hấp (chiếm tỷ lệ 23%).

5. Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc:

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo ADR chiếm tỷ lệ 73%.

6. Kháng sinh được báo cáo nhiều nhất:

Nhận xét:  Cefotaxime là thuốc được báo cáo ADR nhiều nhất (chiếm tỷ lệ 23%), tiếp đến là Ciprofloxacin (chiếm tỷ lệ 17%).