Tham gia học tập có 12 học viên là các Dược sỹ đến từ  11 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện trong khu vực. Các giảng viên tham gia giảng dạy gồm Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Hà Nội. Khóa đào tạo diễn ra trong 6 tuần từ 17/11 đến 26/12/2014. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện đa khoa Trung ương ương Thái Nguyên là đơn vị tổ chức và quản lý khóa đào tạo.