Tham dự buổi bình bệnh án có 30 bác sỹ và điều dưỡng hệ Nội của Bệnh viện C Thái Nguyên. PGS.TS Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến và cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Phó trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã bình 5 bệnh án nội khoa tiêu hóa của Bệnh viện C gồm các nội dung bình về công tác điều trị, chế độ hồ sơ bệnh án của các bác sỹ, công tác chăm sóc của điều dưỡng. Các học viên đã tham gia thảo luận sôi nổi cũng như đánh giá cao về nội dung chuyên môn của buổi bình bệnh án.