Lúc 15 giờ 30 Ngày 08 tháng 05 năm 2014, Tại Đơn nguyên cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên chúng tôi tiếp nhận 1 bệnh nhân ở Phú thượng võ nhai Thái Nguyên tên là: Hoàng Văn Vận 44 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê.