Ngày 31/8, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, BTV- BCH Đảng bộ cùng 750 đảng viên, cán bộ viên chức.

Đ/c Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng uỷ và BTV Đảng uỷ Bệnh viện đã trực tiếp giới thiệu các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, và phổ biến, quán triệt thực hiện quy định 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

Đ/c Lê Thị Hương Lan, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Bệnh viện báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Lê Hùng Vương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Báo cáo tại Hội nghị

Thông qua những nội dung được quán triệt tại Hội nghị sẽ giúp mỗi đảng viên, cán bộ viên chức Bệnh viện nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sức thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Bệnh viện.

Toàn cảnh hội nghị