THƯ NGỎ VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN TẾT TRUNG THU