Ngày 29/8, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (khoá XVI), nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Bệnh viện khoá XVI.

Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện khoá XVI, thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí UV BCH, UV UBKT Đoàn Bệnh viện khoá XVI với 100% các đồng chí có mặt đều thống nhất các nội dung trên. Bên cạnh đó, BCH Đoàn Bệnh viện cũng triển khai các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2022 và một số nội quan trọng khác.

Một số hình ảnh tại hội nghị: