Các đồng chí lãnh đạo ngành Y tế trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi

Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe giữa các đơn vị y tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên khích lệ công chức, viên chức, lao động trong ngành Y tế tỉnh tích cực tham gia hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng.

Hội thi bao gồm 150 nội dung thi của 43 đơn vị trực thuộc ngành Y tế Bắc Ninh. Các đơn vị dự thi sẽ lần lượt trải qua các phần thi tuyên truyền trên bảng ảnh; tuyên truyền trên sân khấu với các hình thức hát, múa phụ hoạ, thơ, tiểu phẩm, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước con người Bắc Ninh; phản ánh việc thực hiện quy định về y đức, quy tắc ứng xử trong các đơn vị khám, chữa bệnh trong toàn ngành Y tế; tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh, các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và những nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cộng đồng. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia hội diễn quần chúng ngành Y tế năm 2013 do Bộ Y tế tổ chức.

Sau 3 ngày diễn ra Hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải là: Giải toàn đoàn gồm có: 1 Giải nhất (Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); 2 Giải nhì (Trung tâm Y tế huyện Tiên Du và Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ); 3 Giải ba (Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh); 11 Giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thi đã trao nhiều Giải thưởng khác như: Giải thưởng tập thể thi trên sân khấu, Giải thưởng tiết mục thi trên sân khấu, Giải thưởng sáng tác thi trên sân khấu và Giải thưởng thí sinh cao tuổi nhất thi trên sân khấu.


Một trong nhiều tiểu phẩm xuất sắc tham dự Hội thi