Chiều 13/7 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (đơn vị Trưởng khối), Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại Hội nghị

Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội được thành lập và kiện toàn theo Quyết định của UBND tỉnh, với 8 đơn vị thành viên (gồm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài PT - TH tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam và Ban Dân tộc tỉnh). Thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Khối đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới; Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh; Thực hiện Cải cách hành chính; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số... gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành. Bên cạnh đó trong mỗi lĩnh vực công tác, Khối còn triển khai các phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, như: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… Theo đánh giá chung, các đơn vị trong Khối thi đua đã luôn đoàn kết, gắn bó, hợp tác trong các hoạt động chuyên môn và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động chung của Khối.

Trong 6 tháng cuối năm, các thành viên trong Khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến, quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025...

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV trao các Quyết định

Nhân dịp này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã công bố Quyết định thành lập Khoa Cấp cứu và can thiệp tim mạch; Khoa nội soi