Thực hiện chương trình công tác năm, Ngày 14/1, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, Đại biểu Quốc hội khóa XV chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, Đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu trong các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 về “Những điều đảng viên không được làm”. Đây là các văn bản rất quan trọng của Trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Báo cáo tại Hội nghị

TS. Lê Thị Hương Lan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Báo cáo tại Hội ngh

Phát biểu Kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, Đại biểu Quốc hội khóa XV để nghị các chi bộ và toàn thể đảng viên ngay sau hội nghị sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ y tế bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời thực hiện cuộc vận động đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế để đạt được sự hài lòng của người bệnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển Bệnh viện xứng đáng Bệnh viện hạng đặc biệt, Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của khu vực miền núi phía Bắc.