THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS - CoV - 2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME - PCR

Chi tiết: THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS - CoV - 2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME - PCR