- Loại xe: Xe ô tô cứu thương TOYOTA HIACE COMMUTER

- Biển kiểm soát 20B-0598

- Số máy: 2267774

- Số khung: RZH114-0023793

- Năm sản xuất: 2000; Năm đưa vào sử dụng: 2000

- Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng

- Lý do thanh lý: Hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

- Hình thức thanh lý: Bán đấu giá.

      Phòng hành chính quản trị niêm yết công khai thông báo giá bán thanh lý xe cứu thương trên website của bệnh viện từ ngày 13/05/2022 – 21/05/2021 ( trừ ngày nghỉ )

      Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ SĐT: 0974691989 ( CN. Đặng Thị Thanh Hà – phòng Hành Chính Quản Trị )

( Mẫu phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý kèm theo)

      Vậy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo cho các cá nhân, đơn vị biết.

 

 Link download: THÔNG BÁO Về việc thanh lý xe ô tô