HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH CEFTRIAXON

Tổ Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

    Thực hiện các tài liệu hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế,  tổ Dược lâm sàng - Thông tin thuốc hướng dẫn sử dụng kháng sinh Ceftriaxon như sau:

    Ceftriaxon là kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3, phụ thuộc thời gian (hiệu quả diệt khuẩn phụ thuộc T>MIC), thời gian bán thải dài (8-9 giờ), liên kết mạnh với Protein huyết tương (>90%) nên chỉ cần dùng 1 lần/ngày, (trường hợp dùng liều cao 4g thì chia 2 lần/ngày). Thuốc được sử dụng  đường tiêm bắp sâu (người lớn và trẻ em > 30tháng), tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch.

* Với liều Ceftriaxon 1g/ngày: có thể dùng một trong các đường dùng sau: tiêm bắp sâu (dung môi: 3,5ml Lidocain 1%), tiêm tĩnh mạch chậm 2-4 phút (dung môi:10ml nước cất) hoặc truyền tĩnh mạch (dung môi: 100ml NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% hoặc Glucose 10%) trong 30 phút.

* Với liều Ceftriaxon 2g/ngày: dùng 1 lần/ngày, chỉ dùng đường truyền tĩnh mạch (dung môi: 200ml NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% hoặc Glucose 10%) trong 60 phút.

* Với liều Ceftriaxon 4g/ngày (liều tối đa): dùng 2 lần/ ngày (mỗi 12h), chỉ dùng đường truyền tĩnh mạch 2g/lần (dung môi: 200ml NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% hoặc Glucose 10%) trong 60 phút.