Tin hoạt động bệnh viện
PGS.TS NGUYỄN CÔNG HOÀNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
PGS.TS NGUYỄN CÔNG HOÀNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Chi tiết

SÔI NỔI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG  Y TẾ KHỐI THI ĐUA SỐ 4
SÔI NỔI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG Y TẾ KHỐI THI ĐUA SỐ 4

Chi tiết

Thông báo: TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Thông báo: TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chi tiết

Hội thảo khoa học: HƯỚNG TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH PHỔI KẼ
Hội thảo khoa học: HƯỚNG TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH PHỔI KẼ

Chi tiết

SỬ DỤNG CÁC THUỐC PPI AN TOÀN, HỢP LÝ TRONG LÂM SÀNG
SỬ DỤNG CÁC THUỐC PPI AN TOÀN, HỢP LÝ TRONG LÂM SÀNG

Chi tiết

NHỮNG SUẤT CHÁO NGHĨA TÌNH NƠI BUỒNG BỆNH
NHỮNG SUẤT CHÁO NGHĨA TÌNH NƠI BUỒNG BỆNH

Chi tiết

Hội thảo khoa học: TỐI ƯU QUẢN LÝ SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU TỔN THƯƠNG NÃO VÀ KIỂM SOÁT TỐT CHÓNG MẶT
Hội thảo khoa học: TỐI ƯU QUẢN LÝ SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU TỔN THƯƠNG NÃO VÀ KIỂM SOÁT TỐT CHÓNG MẶT

Chi tiết

"CHÚNG TÔI MUỐN NHÂN LÊN NHỮNG MẦM SỐNG"

Chi tiết

Chi bộ phòng Vật tư trang thiết bị Y tế KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN MỚI
Chi bộ phòng Vật tư trang thiết bị Y tế KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN MỚI

Chi tiết

DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chi tiết

Thư mời chào giá cung cấp vật tư, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba
Thư mời chào giá cung cấp vật tư, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba

Chi tiết

Thông báo: TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Thông báo: TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chi tiết

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: KỶ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ ĐIỀU DƯỠNG
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: KỶ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

Chi tiết

Trung tâm Ung bướu: TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ ĐIỀU DƯỠNG
Trung tâm Ung bướu: TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

Chi tiết

THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH TẾT THIẾU NHI 1/6 CHO BỆNH NHI NĂM 2023!
THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH TẾT THIẾU NHI 1/6 CHO BỆNH NHI NĂM 2023!

Chi tiết

Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp và lắp đặt giường bệnh nhân,tủ đầu giường phục vụ công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp và lắp đặt giường bệnh nhân,tủ đầu giường phục vụ công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp và lắp đặt giường bệnh nhân,tủ đầu giường phục vụ công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Chi tiết

CẢNH BÁO: TÌNH TRẠNG GIẢ DANH BÁC SỸ GỌI ĐIỆN CHO NGƯỜI BỆNH
CẢNH BÁO: TÌNH TRẠNG GIẢ DANH BÁC SỸ GỌI ĐIỆN CHO NGƯỜI BỆNH

Chi tiết

Công đoàn ngành Y tế:  Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động
Công đoàn ngành Y tế: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động

Chi tiết

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG TIỀN MẤT TẬT MANG DO THIẾU HIỂU BIẾT VỀ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ
CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG TIỀN MẤT TẬT MANG DO THIẾU HIỂU BIẾT VỀ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ

Chi tiết

Thư mời chào giá cung cấp sữa bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật đối với CBVC bệnh viện
Thư mời chào giá cung cấp sữa bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật đối với CBVC bệnh viện

Chi tiết