VĂN BẢN - TÀI LIỆU
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Quyết định phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020 10/01/2013 10/01/2013
2 Về việc Giám sát công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2012 22/11/2012 22/11/2012
3 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/10/2012 01/10/2012
4 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 01/09/2012 01/09/2012
5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 30/08/2012 30/08/2012
6 Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/02/2012 29/02/2012
7 Về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 20/02/2012 20/02/2012
8 Quyết định Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế 09/02/2012 09/02/2012
9 Cuộc thi sáng tác áp phích phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 16/11/2011 16/11/2011
10 Nghị định 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh 21/10/2011 21/10/2011
11 Phối hợp thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch tay chân miệng 23/08/2011 23/08/2011
12 Công điện 1439/CĐ-TTg khống chế ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng lây lan 18/08/2011 18/08/2011
13 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. 04/07/2011 04/07/2011
14 Quyết định số 2762/QĐ-BYT, ngày 31/7/2009 của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A(H1N1) 31/07/2009 31/07/2009
15 Quyết định số 44.2007QĐBYT 12/12/2007 12/12/2007