VĂN BẢN - TÀI LIỆU
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Quy trình làm hồ sơ đề nghị cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y 28/09/2022 28/09/2022
2 Thông báo tổ chức đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 29/01/2021 29/01/2021
3 Đăng kí đề tài cấp cơ sở, bộ, tỉnh, sáng kiến, hội nghị, hội thảo, kĩ thuật mới, chuyên đề 2021 01/01/2021 01/01/2021
4 Phiếu đăng ký xe ô tô đi công tác 26/11/2020 26/11/2020
5 Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM 28/10/2020 28/10/2020
6 Phụ lục 3: Danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM 28/10/2020 28/10/2020
7 Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 28/10/2020 28/10/2020
8 Phụ lục 1: Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 28/10/2020 28/10/2020
9 Mẫu hướng dẫn xác nhận BN( Người nhà) điều trị 16/08/2019 31/12/2022
10 Về việc cấp phép nhập khẩu TTBYT của Công ty Hoàng Đức 12/04/2016 12/04/2016
11 Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuóc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 02/06/2014 02/06/2014
12 Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 25/02/2014 25/02/2014
13 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013 31/10/2013
14 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và một 17/07/2013 17/07/2013
15 Phổ biến tài liệu truyền thông phòng chống cúm A(H7N9) 12/04/2013 12/04/2013