Tham gia học tập có 37 học viên là cán bộ y tế đến từ các bệnh viện quanh khu vực. Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện đa khoa Trung ương ương Thái Nguyên là đơn vị tổ chức và quản lý các khóa đào tạo này.

(Ảnh khai giảng)