Chi tiết: Danh mục 11.949 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên