Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của lực lượng lực lượng tự vệ, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ  Trung ương đến địa phương. Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCH ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ban chỉ huy quân sự Bệnh viện về kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2016 đã được Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thái Nguyên phê duyệt, ngày 06/06/2016 Ban chỉ huy quân sự Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2016.

Tới dự buổi khai mạc về phía Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Trần Hoàng Sơn – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Về phía bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có BSCKII. Nguyễn Huy Sơn. Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện, Chính trị viên BCH quân sự BV, các đồng chí trong BCHQSBV và 43 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng tự vệ tại chỗ và lực lượng tự về chuyên ngành y tế của bệnh viện


Trung tá Trần Hoàng Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Chương trình huấn luyện lực lượng tự vệ chuyên ngành Y tế năm 2016 được tổ chức thực hiện từ ngày 06/6 đến ngày 17/6/2016 tập trung vào 02 mảng nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất là huấn luyện chiến sĩ tự vệ tại chỗ gồm 07 ngày với các nội dung:

- Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

- Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương.

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan, tổ chức

- Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Hiểu biết chung về vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí cháy, công nghệ cao

Thứ hai là huấn luyện chiến sĩ tự vệ chuyên ngành y tế gồm 12 ngày với nội dung:

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương cơ sở và cơ quan tổ chức.

- Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Vận chuyển người bị thương trong chiến đấu trị an, người bị nạn trong thảm họa, thiên tai

- Cấp cứu ngất, rắn độc cắn

- Cứu người rơi xuống nước, bị vùi lấp

- Xử trí vết thương mềm

- Xử trí vết thương mạch máu

- Xử trí vết thương cột sống, sọ não,

- Xử trí bỏng, bong gân, sai khớp

Công tác huấn luyện chiến đấu cho LLTV ở bệnh viện luôn được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở nắm vững “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp”, Bệnh viện đã từng bước đổi mới phương pháp và một số nội dung huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, Bệnh viện chủ động tổ chức thực hiện theo phân cấp phối hợp với từng đối tượng LLTV.

Đợt huấn luyện năm nay nhằm tiếp tục huấn luyện cho các đồng chí LLTV nắm vững và thực hiện tốt chỉ thị của UBND TP về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với những tình huống cấp bách có thể xảy ra như thảm họa, thiên tai… Biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trong khu vực và tại Bệnh viện.