BỘ Y TẾ                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        BỆNH VIỆN ĐA KHOA                                                                            Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

    TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN                                                               Thái Nguyên, Ngày 01 tháng 06 năm 2016

       Số 404/BV-CTXH

V/v tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh

trong mùa hè cho trẻ em

                                                  Kính gửi: Các đơn vị khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện

           Thực hiện Công văn số 3059/BYT-BM-TE ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh trong mùa hè cho trẻ em.

           Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, các cán bộ, viên chức tích cực tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh trong mùa hè cho trẻ em với một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các khoa, phòng, trung tâm, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.

2. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch rà soát và bố trí đầy đủ nhân lực và phương tiện tiện để khám, điều trị, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

 3. Các đơn vị, khoa phòng trung tâm và mỗi cán bộ viên chức tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ, người chăm sóc trẻ, các thành viên trong gia đình về cách chăm sóc phòng bệnh cho trẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho trẻ để nâng cao sức đề kháng:

- Thực hiện cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó cho trẻ ăn bổ xung hợp lý kết hợp bú mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Cho trẻ ăn chín, uống sôi (nước đun sôi để nguội), uống đủ nước và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.2. Hướng dẫn người chăm sóc trẻ cách giữ gìn vệ sinh thân thể cho trẻ và vệ sinh môi trường xung quanh:

- Diệt muỗi, bọ gậy và loăng quăng. Giữ nhà thoáng khí, tránh để trẻ chạy nhảy và chơi ngoài nắng quá lâu.

- Chăm sóc và vệ sinh thân thể cho trẻ.

3.3. Hướng dẫn tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo đúng lịch của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

3.4. Hướng dẫn cách phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh để đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và chữa bệnh kịp thời.

4. Trung tâm Nhi khoa, Bệnh nhiệt đới

- Đảm bảo kế hoạch trực 24/24 giờ, rà soát và chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là công tác cấp cứu nhi. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực cấp cứu và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi được yêu cầu.

5. Các đơn vị có liên quan tuân thủ hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, qui trình kỹ thuật theo qui định của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe trẻ em, cấp cứu nhi khoa để đáp ứng cấp cứu hồi sức sơ sinh và trẻ em.

6. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại đơn vị và các tuyến trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em trong dịp hè, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài hoặc những đợt dịch ở trẻ em trong dịp hè.

          Nhận được Công văn này kính đề nghị các đơn vị khoa, phòng, trung tâm, các cán bộ viên chức trong toàn Bệnh viện tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh cho trẻ em trong mùa hè tại Bệnh viện đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:                                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (báo cáo);                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu: VT, CTXH.                                                                                                                       Phan Bá Đào 

https://mecon.vn/cham-be/7-benh-nguy-hiem-tre-dac-biet-hay-mac-trong-mua-he

https://suckhoedoisong.vn/benh-thuong-gap-o-tre-em-vao-mua-he-n41387.html