Ngày 22/6/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2628/QĐ-BYT phê duyệt Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến mục tiêu: "Mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân". 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là 1 trong 18 Bệnh viện tuyến trên trực thuộc Bộ y tế trên toàn quốc được chọn là đơn vị được triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 12 tháng 8 năm 2020 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ra công văn số 576/TB-BV về việc triển khai Dự án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025 tới các Bệnh viện tuyến dưới trong phạm vi Chỉ đạo tuyến bao gồm 15 Tỉnh khu vực miền núi Đông Bắc Bộ bắt đầu từ tháng 08/2020. 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế, điều kiện kết nối tại cơ sở, hỗ trợ thiết lập đường truyền và triển khai hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị có nhu cầu dự kiến từ ngày 20/08/2020, với 2 mục tiêu căn bản, đó là tất cả các cơ sở y tế, nhất là tuyến huyện được hỗ trợ chuyên môn liên tục và mọi người dân đều được hỗ trợ y tế thường xuyên.

Qua đó các Bệnh viện tuyến dưới thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến sẽ gửi đăng ký tham gia Dự án khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025 qua Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và căn cứ vào nhu cầu thực tế về phát triển chuyên môn kỹ thuật và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh và chi phí xã hội, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Góp phần thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới tầm nhìn trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp

Khám chữa bệnh từ xa một trong những nhóm giải pháp quan trọng khi dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ cao ở Việt Nam hiện nay.