Các chuyên gia Bệnh viện Mayo Clinia (MC) vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí Neurology cho biết, đàn ông cao niên có nguy cơ bị mất trí nhớ sớm và cao hơn so với phụ nữ. Kết luận trên được dựa vào nghiên cứu ở các cư dân sống tại Minnosota (Mỹ) từ tháng 10/2004, độ tuổi từ 70-89, trung bình cứ 15 tháng nhóm người này lại được lấy máu xét nghiệm mức độ suy giảm trí nhớ lâm sàng, gọi là phép thử CDR. Đây là phép thử test thần kinh - tâm lý để đánh giá mức độ suy giảm nhận thức của từng người.

Ngay từ đầu, 1.450 người tham gia có trí nhớ bình thường nhưng cuối giai đoạn thử nghiệm có 296 người mắc bệnh suy giảm nhận thức ở thể nhẹ (MCI). Trung bình, mức độ mắc bệnh MCI là 63,6 ca/1.000 người/năm, trong số này tỷ lệ mắc bệnh ở đàn ông cao hơn phụ nữ. Cụ thể, ở đàn ông, MCI là 72,4 so với 57,3 ca/1.000 người/năm ở phụ nữ, đặc biệt những người có học vấn cao, tỷ lệ sa sút trí tuệ thấp hơn và chậm hơn ở cả hai nhóm.