Theo đó, trong 2 ngày 29- 30/6/2016, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Lớp tập huấn công tác truyền thông trong bệnh viện theo chương trình đầu tư của Dự án NORRED đối với gần 100 CBVC là Lãnh đạo quản lý đơn vị, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ công đoàn, Bí thư, Phó bí thư các Chi đoàn. Với mục tiêu đào tạo cho cán bộ y tế và màng lưới làm công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng có kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe với người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện và cộng đồng.

Tham dự buổi khai mạc lớp Tập huấn có PGS.TS Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Ban quản lý Dự án Norred Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Phát biểu chỉ đạo lớp Tập huấn Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe trong các cơ sở y tế giai đoạn hiện nay là rất quan trọng cần có sự quan tâm chỉ đạo, sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của mỗi CBVC trong Bệnh viện nhằm giúp cho người bệnh, người nhà người bệnh phối hợp với thầy thuốc cùng tham gia vào quá trình điều trị, giúp cộng đồng xã hội thay đổi nhận thức thực hiện hành vi có lợi cho sức khỏe, giảm quá tải, nâng cao chất lượng bệnh viện. Đồng thời đề nghị Ban tổ chức tăng cường biện pháp quản lý, học viên thực hiện tốt các nội dung chương trình nhằm đạt hiệu quả như mục tiêu của lớp tập huấn đã đề ra.


PGS.TS. Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Bệnh viện – Giám đốc Ban quản lý Dự án Norred phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Sau 2 ngày lớp tập huấn đã kết thúc, qua lượng giá cuối khóa 100% học viên tham dự nắm được: Khái nhiệm cơ bản về thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Biết cách cung cấp thông tin và sử dụng các phương tiện truyền thông; Các kỹ năng cơ bản trong truyền thông bệnh viện; Hiểu, vận dụng linh hoạt các hình thức truyền thông trong bệnh viện; Phương pháp lập kế hoạch tổ chức buổi truyền thông gắn với từng đơn vị khoa, phòng, trung tâm.

Một số hình ảnh của lớp truyền thông