Dự khai giảng lớp Tập huấn có PGS.TS Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng ủy-Giám đốc bệnh viện-Giám đốc Ban quản lý Dự án bệnh viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc bệnh viện, Ban quản lý Dự án bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng của bệnh viện. Tham gia 02 lớp Tập huấn có 207 học viên là các trưởng, phó khoa/phòng/trung tâm, điều dưỡng trưởng, và điều dưỡng hành chính các đơn vị.

Lớp tập huấn đã cung cấp các kiến thức tổng quan về kỹ năng giao, Tâm lý người bệnh điều trị tại bệnh viện, Kỹ năng quan sát hiệu quả, Kỹ năng lắng nghe hiệu quả, Kỹ năng đặt câu hỏi với người bệnh, Kỹ năng phản hồi hiệu quả, Kỹ năng hướng dẫn người bệnh, Kỹ năng giải quyết vấn đề cho các cán bộ viên chức những người giao tiếp trực tiếp với người bệnh hàng ngày với mục đích nâng cao sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.