Theo đó, ngày 08/7/2016, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên – Đơn vị trưởng khối - Khối thi đua các Bệnh viện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác TĐKT của 9 đơn vị thành viên trong Khối gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết kết phong trào thi đua yêu nước 

Sáu tháng đầu năm 2016, 9/9 đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, theo kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên, của Bộ Y tế; Các đơn vị đã hăng hái tham gia phong trào thi đua của Khối và cụ thể hóa thành tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của từng bệnh viện qua đó tạo động lực thúc đẩy việc tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác khám chữa bệnh. Công tác TĐKT đã bám sát kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của bộ, ngành, triển khai kịp thời, đầy đủ đến CBVC trong từng đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, thực hiện việc ký giao ước thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối được chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo đúng nội dung quy định của tỉnh Thái Nguyên và quy chế hoạt động của khối. Khối đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “thực quy tắc trong giao tiếp ứng xử”, thực hiện tốt kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” vào các phong trào thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối còn chưa được đồng đều, chưa thường xuyên, đôi khi còn mang tính hình thức, nội dung chưa phong phú mới chỉ quan tâm đến phát động, chưa chú trọng đến kết quả, chất lượng các phong trào và chưa phát hiện, nhân rộng được nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

          Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo do đại diện Trưởng khối tổng hợp trình bày, thể hiện quyết tâm thi đua và tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác chuyên môn, thành tựu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác TĐKT.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Hưng, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đồng thời tổ chức Hội nghị khoa học chung của khối và đưa vào quy chế thực hiện hàng năm theo sự thống nhất của các đơn vị; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chí bình xét, chấm điểm TĐKT đảm bảo công cồng, chính xác, khách quan; đảm bảo tỷ lệ khen thưởng giữa cán bộ lãnh đạo quản lý và viên chức lao động trực tiếp theo quy định.

 

Đ/c. Hoàng Ngọc Hưng, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị Trưởng khối đồng chí Phan Bá Đào, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và ý kiến phát biểu của các đơn vị thành viên để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ theo sự thống nhất chung. Đồng thời cũng đề nghị các đơn vị trong khối cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của đơn vị mình. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; gắn các phong trào thi đua của Bệnh viện với phong trào thi đua của tỉnh; thực hiện đổi mới các nội dung, hình thức thi đua khen thưởng; tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện; tiến hành tổng kết, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt,..Qua đó góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

 

 

Bài và ảnh: Duy Kiên