Đồng chí Nguyễn Đình Phách trao Quyết định của Tỉnh ủy về việc “Giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên”

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV và Đề án tổ chức Đảng bộ trên cơ sở, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên đã thực hiện hoàn thành 10/10 chỉ tiêu. Đảng bộ cũng đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc kể từ sau Đại hội đến nay.

Hiện, Đảng bộ Bệnh viện có 414 đảng viên chính thức và 52 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 34 chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở những kết quả đạt được của Đảng bộ Bệnh viện trong những năm qua, căn cứ theo Điều lệ Đảng và quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên. Theo Đề án tổ chức Đảng bộ trên cơ sở, Đảng bộ Bệnh viện sẽ được cơ cấu lại gồm 5 đảng bộ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ dự kiến có từ 19 đến 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Theo Quyết định của Tỉnh ủy về việc “Giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên”, Đảng ủy Bệnh viện có một số quyền như: Được thành lập cơ quan tham mưu chuyên trách giúp việc Đảng ủy; quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Bộ Chính trị; quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên; quyết định công nhận và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Bệnh viện đạt chuẩn Quốc gia về y tế; nhanh chóng kiện toàn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy ngay trong quý II này, đồng thời đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao...

BÀI PHÁT BIỂU

Của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ công bố Quyết định giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ngày 21/4/2014

--------------------------

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đến dự lễ công bố Quyết định giao quyền cấp trên cơ sở Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên hôm nay. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, các y, bác sỹ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Thưa các đồng chí!

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và được sự đồng ý của Ban tổ chức Trung ương và đề nghị của Ban tổ chức Tỉnh ủy. Ngày 12/3/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được quy hoạch thành trung tâm y tế của vùng Đông Bắc, nhiều năm trở lại đây được Ban thường Vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ TSVM, được giao quyền kết nạp và khai trừ đảng viên. Tính đến 31/12/2013 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên có 414 đảng viên sinh hoạt trong 34 chi bộ; với quy mô 900 giường bệnh, 858 cán bộ công nhân viên chức; 40 khoa, phòng, trung tâm trực thuộc. Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2014 đã bầu đủ 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ, 05 đồng chí vào ban thường vụ và đồng chí Bí thư, Giám đốc Bệnh viện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong những năm qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, đảng viên, cơ quan vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Công tác khám, chữa bệnh được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Đã có nhiều giải pháp tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô Bệnh viện được quan tâm đầu tư mở rộng và nâng cấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại. Các thiết bị kỹ thuạt tiên tiến đang từng bước được triển khai, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Với phương châm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật gắn liền với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong những năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo Bệnh viện làm tốt công tác kết hợp với trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, các trung tâm đào tạo chuyên sâu, các viện chuyên khoa, đầu ngành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học qua đó từng bước nắm bắt và triển khai ứng dụng thành công một số tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, chuyên sâu vào khám, chẩn đoán, điều trị cấp cứu người bệnh đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bênh, phục vụ người bệnh là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ Bệnh viện đã trú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn và nâng cao y đức của người thầy thuốc. Công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận, quán triệt các đường lối chính sách của Trung ương và của tỉnh luôn được Đảng bộ quan tâm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đã có tác dụng tốt về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đưc, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những thành tích, tiến bộ đạt được của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong những năm qua có ý nghĩa rất quan trọng góp phần vào thành tích chung của tỉnh, tạo tiền đề cho bước phát triển mới của Đảng bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đầu và những thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo phát triển bệnh viện đạt chuẩn Quốc gia về y tế, thực hiện tốt quyền cấp trên cơ sở. Tôi đề nghị các đồng chí cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, tranh thủ sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của Trung ương, tiếp tục đầu tư chiều sâu, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa Bệnh viện nhằm tạo cho bệnh viện bước chuyển biến mới trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Hai là, Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ theo hướng tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại. Nâng cao hiệu quả đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Ba là, Kiện toàn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho Đảng ủy (Ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra, văn phòng đảng ủy) tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đi đôi với việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, đáp ứng được công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Bốn là, quan tâm, làm tốt công tác Thi đua khen thưởng, xây dựng nhiều tập thể và cá nhân tiên tiến, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nghị quyết đề ra của Đảng bộ.

Với truyền thống đoàn kết và những thành tích đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn.

Một lần nữa chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.