Đại hội Thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019 được tổ chức thành công từ tháng 11 năm 2014, Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội khóa I. Sau gần 2 năm hoạt động hiệu quả đã có nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội thay đổi cương vị công tác không có điều kiện tham gia trong Ban chấp hành Hội. Để đảm bảo công tác lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Hội, Ban chấp hành Hội đã tiến hành kiện toàn nhân sự và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Theo đó ngày 4-6-2016, Hội Thầy thuốc trẻ Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại Hội nghị các đại biểu đã thực hiện qui trình giới thiệu, hiệp thương và bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ. Kết quả: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hoàng, Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được Hội nghị tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội; Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Ngọc Huy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019;  Hội nghị bầu bổ sung Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ. Như vậy, với kết quả trên của Hội nghị, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện nay có 04 đồng chí tham gia lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Tỉnh Thái Nguyên: TS.BS. Nguyễn Công Hoàng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội; ThS.BS. Nguyễn Văn Chung, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Phó Ban Dân vận Đảng bộ Bệnh viện – Phó Chủ tịch Hội; BSCKI. Đào Minh Nguyệt, Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên BCH Hội; ThS.BS. Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Tim mạch - Ủy viên BCH Hội.

Ngay sau đó, đồng chí Chủ tịch Hội đã chủ trì triển khai 02 Đề án hoạt động của Hội đó là Đề án “Tiếp sức người bệnh” tại các bệnh viện trong tỉnh và Đề án thành lập “Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên”. Qua đó tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội  nhiệm kỳ 2014-2019 đã xây dựng đó là 1 chương trình hoạt động và 3 cuộc vận động với những mục tiêu cụ thể như: tổ chức 100 cuộc khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn y tế cho 100% hội viên; phát triển thêm 300 hội viên mới; tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, cũng như kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tình nguyện.  Đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các y, bác sĩ trẻ, phát huy tinh thần tình nguyện trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.


Kiện toàn chức danh chủ chốt Hội


Triển khai 02 Đề án 6 tháng cuối năm


Khen thưởng công tác Hội 6 tháng đầu năm