ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỘ NHẠY VỚI CÁC KHÁNG SINH CÓ TẠI

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN

download tại đây

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/TH%C3%94NG%20TIN%20THU%E1%BB%90C%20TH%C3%81NG%204.docx