Tin hoạt động bệnh viện
THÔNG BÁO Về việc thanh lý xe ô tô

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-BYT ngày 22/04/2021 của Bộ y tế về việc Thanh lý tài sản cố định của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Căn cứ biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chất lượng còn lại và xác định giá trị xe ô tô thanh lý; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức bán thanh lý tài sản cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, cụ thể như sau:

Chi tiết

PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG U NÃO VÙNG NGUY HIỂM
PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG U NÃO VÙNG NGUY HIỂM

Chi tiết

YÊU NGHỀ - NGÀY, ĐÊM TẬN TÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
YÊU NGHỀ - NGÀY, ĐÊM TẬN TÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Chi tiết