CẬP NHẬT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG

NHIỄM TRÙNG NẶNG DO SẢN KHOA

Tổ Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

-   Nhiễm khuẩn hậu sản là một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm thường gặp, đặc biệt ở các nơi có trình độ và cơ sở vật chất yếu kém. Sự xuất hiện của kháng sinh và sự ra đời các dòng và thế hệ kháng sinh mới đã góp phần làm giảm bớt các hậu quả của nó. Tuy nhiên các nhiễm khuẩn nặng vẫn còn và là nguyên nhân dễ dẫn đến tử vong mẹ nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời.

-   Nguyên nhân của các nhiễm khuẩn sản khoa gồm: Sót rau, nhiễm khuẩn ối, thủ thuật ở trong tử cung không đảm bảo vô khuẩn...

-   Các thủ thuật sản khoa có thể gây nhiễm khuẩn nặng như: Sẩy thai, sau đẻ, mổ lấy thai.

-   Vi khuẩn gây bệnh hay gặp: E. coli, S. aureus, S. pyogenes, C. perfungeus, C. seuclellii...

-   Nhiễm khuẩn hậu sản có thể gây ra các tình trạng nhiễm khuẩn nặng bao gồm: Viêm tử cung toàn bộ, nhiễm khuẩn máu, viêm phúc mạc...

Điều trị

a) Phối hợp 3 loại kháng sinh:

-   Ceftriaxon 1g tĩnh mạch/ 24 giờ.

-   Azithromycin 500mg tĩnh mạch/ 24 giờ.

-   Metronidazol 500mg tĩnh mạch/ 12 giờ.

b) Nếu dị ứng penicilin:

-   Phối hợp thuốc:
      + Gentamicin tĩnh mạch 4 – 6mg/kg cho liều đầu tiên, liều tiếp theo dựa vào độ thanh thải của thận.
      + Clindamycin 600mg tĩnh mạch/8 giờ.

-   Hoặc phối hợp thuốc:
      + Gentamicin tĩnh mạch 4 – 6mg/kg cho liều đầu tiên, liều tiếp theo dựa vào độ thanh thải của thận.
      + Lincomycin 600mg tĩnh mạch mỗi 8 giờ.

(Nguồn: Bộ Y tế, Hướng dẫn sử dụng kháng sinh 2015)