HƯỚNG DẪN PHA TIÊM, TIÊM TRUYỀN KHÁNG SINH NĂM 2016

Tải flile tại link dưới đây:

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/TH%C3%94NG%20TIN%20THU%E1%BB%90C%20TH%C3%81NG%208.pdf